Hoe gaan zorgverzekeringen om met verslaving?

Een verslaving kan ontstaan door persoonsgebonden factoren, maar ook de verslavende werking van het middel zelf. Het wordt lichamelijk en geestelijk steeds moeilijker om het middel los te laten. Kenmerken van een (beginnende) verslaving is dat men niet meer kan stoppen, vaker gebruik maakt van het middel dan voorgenomen en dat men een groot deel van de dag fysiek of in gedachten bezig is met het middel. Heeft iemand een verslaving, dan zijn er verschillende mogelijkheden om af te kicken. In hoeverre krijg je een dergelijke behandeling echter vergoed bij je zorgverzekering?

Welke verslavingen vallen onder de zorgverzekering?

In principe vallen alle verslavingen onder de zorgverzekering. De meest voorkomende verslavingen zijn echter alcohol, nicotine, drugs, gokken, games, internet en medicijnen. Zodra men een verslaving heeft, kan dit bepaalde signalen met zich meebrengen. Zo kan er ruzie ontstaan met familieleden, worden er leugens verteld, kunnen er lichamelijke klachten ontstaan, wordt het dag- en nachtritme verstoord, verslechtert de persoonlijke verzorging en neemt het sociale contact af. Wil men de stap zetten om dit gedrag te verhelpen, dan valt dit in eerste instantie onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Chronisch verslaafden vallen na drie jaar onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Vergoeding verslavingshulp binnenland

Wordt men behandeld in een erkende GGZ instelling op het gebied van verslavingszorg, dan worden de kosten van behandeling geheel vergoed door de zorgverzekering. Een uitzondering hierbij is het eigen risico, deze dient wel zelf betaald te worden en is afhankelijk van de verzekeraar. In Nederland gelden geen aanvullende kosten bij het behandelen van een verslaving. Daarbij krijgt men te maken met professionele instellingen die de WTZI (Wet Toelatingen Zorginstellingen) heeft toegelaten en die zijn opgenomen in het register van de AGB (Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners).

Vergoeding en kosten verslavingshulp buitenland

De behandeling van een verslaving is afhankelijk van de soort verslaving, de ernst van de verslaving en de duur van de verslaving. Mogelijkheden zijn gesprekken, therapie, hulp bij het omgaan met financiële problemen en afkicken in een verslavingskliniek. Afhankelijk van de instelling en de verslaving kan er gekozen worden om de verslaving in het buitenland te behandelen. Hierbij geldt, net als verslavingszorg in eigen land, dat de behandeling met uitzondering van het eigen risico volledig wordt vergoed. Verschil is dat bij behandeling in het buitenland bijkomende kosten kunnen optreden. Dit zijn veelal de vervoerskosten naar de instelling, maar kunnen ook kosten betreffen voor het verblijf.

Meer over de zorgverzekering vindt u op:

Waarom drink je alcohol?

Alcohol drinken is niet per sé verkeerd, het gaat om de achterliggende gedachte ervan. Alcohol is geen middel om rustig te worden of problemen te vergeten. Mensen met weinig zelfvertrouwen worden plots p...

Lees meer
Alcohol in je omgeving

Alcoholgebruik kan de sfeer ten goede komen. Op festivals of feestjes is er daarom ook altijd genoeg te verkrijgen. Maar het is belangrijk om jezelf te kunnen plaatsen en dat je een goed zelfbeeld hebt. Als ander...

Lees meer
Psychologische klachten alcohol

Er zijn diverse psychologische klachten die gekoppeld worden aan het gebruik van alcohol. Deze effecten zijn redelijk heftig, dus het is zeker de moeite waard om je hierover te informeren. Mocht je een v...

Lees meer
zogetest.nl thuistests